Klanten


Stará tržnici

Elos Nederland
Stichting Elos Nederland zet verandering in mensen, wijken en organisaties in gang d.m.v. Oasis Games
en Oasis trainingen. Het doel van een Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke
droom van een gemeenschap
Facebook Oasis Loven

UniPartners non-profit academisch adviesbureau door studenten
" De training heeft me geholpen om mezelf beter in de groep te plaatsen en maakt je bewust van de gang
van zaken, een goede eerste stap"
"De methode van leren door doen geeft verfrissende inzichten in onze manier van samenwerken.
De training is open en ongedwongen, waardoor er een prettige sfeer ontstaat om samen in te werken en te leren"

Contour de Twern
Human Capital Group Human Capital Group - Groepsdynamica
"René Marcel is een gretige en nieuwsgierige trainer. Nieuwsgierig naar deelnemers, de organisatie
van de deelnemers en methodieken. Hij heeft lef en vindt het leuk wanneer het spannend wordt".
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers - Groepsdynamica, teamvorming
AEGON AEGON - Teamsamenwerking - Groepsevenement
“Most important to know about René Marcel is that he is a highly self motivated person that puts the business interests of a company first and not his ego nor his image.
He is also able to master new technologies and methods fast; quick learner.
In short: I warmly recommend René Marcel.”
Scouting Nederland

 
Scouting Nederland - Train de trainer - Leidinggevenden: teamrollen, omgaan met ouders,
leeftijdspecifieke zaken in de groei van kinderen teamvorming
"René Marcel heeft duidelijk voor ogen op welke wijze hij een training wil geven en op welke wijze een training
opgebouwd kan worden."


Twitter Linked In BlogFacebook